Edukativni video Zatraži pristanak! (Fáðu já!) snimljen je tijekom 2012. godine te obrađuje temu spolnog ponašanja mladih s naglaskom na prevenciju seksualnog zlostavljanja i rizičnog seksualnog ponašanja.

Video Zatraži pristanak!  na tinejdžerima pristupačan način jasno prikazuje razliku između nasilnog i neprihvatljivog ponašanja te nenasilnog  i prihvatljivog ponašanja prikazujući zanimljive i ponekad komične situacije, pritom prenoseći nedvosmislenu poruku o važnosti komunikacije i poštivanja druge osobe.  Snimljen je u sklopu projekta Osvještavanje seksualnog, mentalnog i fizičkog nasilja nad djecom u suradnji Ministarstva socijalne skrbi, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrazovanja, znanosti i kulture Republike Island.

Postavi pitanje našim stručnjacima

Pravo na porodiljnu naknadu za maturanticu


07. 09. 2015.
AUTOR:
Igor Garić
dipl.iur.
Dobar dan, maloljetna sam majka bebe od 8 mjeseci. Idem u četverogodišnju školu. Treći razred srednje škole završila sam vanredno. Željela bih polaziti redovito u četvrtu godinu kao redovan učenik. Mene zanima hoću li ja izgubiti pravo na porodiljnu naknadu ako budem polazila redovno u 4. razred srednje škole? Unaprijed zahvaljujem!
 
Poštovana, nećeš izgubiti naknadu. HZZO-u je bitno da imaš zdravstveno osiguranje. A koliko sam shvatio ako primaš naknadu za roditeljsku brigu, zdravstveno si osigurana.

 

 

 

 

 

© Mama je mama 2018