Cijena pobačaja za maloljetnu osobu

Dubravko Lepušić

Dubravko Lepušić

prof.dr.sc

Poštovani, treba li se platiti pobačaj za maloljetnu osobu? Ako da, kolika je cijena?

Po našem zakonu prekid trudnoće ako je na vlastiti zahtjev (dakle ako nije medicinska indikacija) se plaća bez obzira na dob. Cijene su različite od bolnice do bolnice i kreću se u rasponu od 1800 kn do 3500 kn (tu je ovisno i od toga da li je uključena ili nije anestezija- za koju kod maloljetne osobe mora biti pristanak roditelja).