Savjetovalište MAMA JE MAMA za maloljetne trudnice i roditelje

Savjetovalište MAMA JE MAMA namijenjeno je maloljetnim trudnicama, roditeljima, ali i njihovim prijateljima i članovima obitelji koji im žele pružiti podršku. Kroz razne aktivnosti nastojimo osigurati potrebne informacije, pomoć i podršku pri suočavanju s teškoćama i pripremi za samostalan život.

Savjetovalište se prije nalazilo u prostorima Udruge roditelja Korak po korak u Ilici 73 u Zagrebu, a od 14.10.2015. službeno je otvoren novi prostor za Savjetovalište za maloljetne i mlade roditelje u Zvonimirovoj 21 u Zagrebu.

Aktivnosti Savjetovališta:

Blank
Telefonsko informiranje i savjetovanje

Na broju savjetovališta 01-4855-578 dostupno je telefonsko informiranje i savjetovanje. Možete nam se obratiti ako imate pitanja vezana uz nastavak školovanja maloljetnih trudnica i majki, sklapanja braka, imenovanja oca, ostvarivanje raznih prava i novčanih naknada (rodiljna naknada, jednokratna naknada za opremanje djeteta), pitanja vezana uz skrbništvo nad djetetom, pribavljanja dokumentacije za novorođeno dijete, utvrđivanje poslovne sposobnosti kod maloljetne osobe te drugih pitanja povezanih s maloljetnim trudnoćama i roditeljstvom. Na istom broju dostupno je i telefonsko savjetovanje – oblik psihološkog savjetovanja u kojem na jednostavan i dostupan način, telefonskim pozivom, možete razgovarati sa stručnjakom te na najbrži način doći do stručne pomoći. 

Prednosti telefonskog psihološkog savjetovanja :

  • psihološka pomoć dostupna je odmah, nema čekanja, samo treba nazvati
  • imate pitanje ili problem koji ne može čekati
  • opušteniji ste i nema napetosti ili treme kao kod prvog dolaska
  • to je potpuno anonimna metoda koja može koristiti ako ste osoba koja se teže otvara
  • nema dolazaka i odlazaka, oduzima puno manje vremena
Psihološko savjetovanje

Psihološko savjetovanje je proces psihičkog osnaživanja osobe koja se suočava s poteškoćama koje ne može prevladati sama, u cilju postupnog prevladavanja problema i postizanja većeg životnog zadovoljstva. Vrsta psihološke usluge ovisi o vašem specifičnom problemu, te o vašim očekivanjima. Postoji mnoštvo različitih metoda koje savjetovatelj može koristiti, a primjena određene metode ovisi i o njegovom profesionalnom usmjerenju. 

Savjetovanje zahtijeva izrazitu aktivnost s vaše strane. Uspjeh dakle ovisi i o tome koliko ste spremni dosljedno raditi na sebi i primjenjivati naučeno. Važno je znati da savjetovanje pridonosi pozitivnoj promjeni, ali i da može biti praćeno prolaznim neugodnim osjećajima tuge, ljutnje, frustracije, usamljenosti, bespomoćnosti, zbunjenosti i sl., budući da se radi o procesima suočavanja sa samim sobom. S druge strane, savjetovanje dugoročno vodi kvalitetnijim odnosima s drugim ljudima, uspješnijem rješavanju problema, ublažavanju/uklanjanju simptoma i općenito većem zadovoljstvu i prihvaćanju sebe.

Pravno savjetovanje

Korisnicima Savjetovališta omogućeno je i pravno savjetovanje. Pravnici, vanjski suradnici Udruge će vam pružiti temeljnu pravnu informaciju na koji način pokrenuti ili nastaviti pravni postupak, informirati vas o mogućnostima besplatne pravne pomoći koju možete ostvariti sukladno zakonima Republike Hrvatske, pri čemu je važno naglasiti da Udruga nema sredstva za pravno zastupanje u upravnim i sudskim postupcima. 

Pravno savjetovanje u najvećoj mjeri uključuje područja vezana uz utvrđivanje poslovne sposobnosti, skrbništva, utvrđivanja očinstva kao i realiziranja određenih prava iz područja obiteljske, socijalne i zdravstvene zaštite.

Male edukativne grupe

Male edukativne grupe održavaju se u suradnji s partnerskom organizacijom, Dječjim domom Zagreb. Provode se s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina maloljetnih trudnica i majki koje pomažu u smanjivanju rizika od isključenosti i siromaštva, omogućuju im bolju brigu o sebi i djetetu, te ih osnažuju za samostalan život nakon izlaska iz institucije. 

Svrha je ovakvih edukativnih grupa orijentiranih na maloljetne trudnice i majke osigurati educiranje u opuštenom okruženju gdje nećete biti diskriminirane, socijalno isključene niti dovedene u neugodan položaj zbog svojih godina, socijalne i ekonomske situacije.

Grupe podrške

Grupe podrške su namijenjene maloljetnim i mladim majkama, trudnicama i roditeljima s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina koje će vas osnažiti za samostalni život i suočavanje s izazovima roditeljstva. U opuštenom okruženju bez osuđivanja, kroz zabavu i interaktivne sadržaje razgovaramo o temama koje prepoznajete važnima za bolju brigu o sebi i djetetu. 

Članovi ovih grupa su maloljetne i mlade majke (i roditelji) koje žive samostalno ili su nedavno izašle iz ustanove, a žele biti u kontaktu s drugim majkama i roditeljima koji se nalaze u sličnoj životnoj situaciji. 

Susreti se održavaju u prostorijama Savjetovališta MAMA JE MAMA, Zvonimirova 21 u Zagrebu. Grupne susrete vode zaposlenici Udruge roditelja Korak po korak i vanjski suradnici. 

Teme grupnih susreta se prilagođavaju samim članovima i njihovim potrebama. Mogu biti vezane uz ostvarivanje prava iz soc. skrbi, poboljšanja partnerskih odnosa, usavršavanja roditeljskih kompetencija, provođenja slobodnog vremena, podizanja razine samopouzdanja, kreativne načine rješavanja svakodnevnih životnih poteškoća, usvajanje novih znanja i vještina te mnoge druge. Rad se odvija u ugodnoj atmosferi kroz razgovor, grupne diskusije, kreativno izražavanje i prikazivanje multimedijalnih sadržaja. 

Za mame i roditelje koji nisu u mogućnosti na grupne susrete doći bez djece, osigurana je stručna animacija djece prigodnim aktivnostima koje provode volonteri i zaposlenici Udruge.

Radno vrijeme: svakim radnim danom po dogovoru.

Termin je potrebno dogovoriti telefonski na broj 01-4855-578.

Savjetovalište MAMA JE MAMA projekt je Udruge roditelja Korak po korak. Usluge savjetovališta u potpunosti su besplatne za korisnike i provode se uz financijsku potporu Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Grada Zagreba.

„Portal maloljetni-roditelji.net provodi se uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ovoga portala u isključivoj je odgovornosti Udruge roditelja Korak po korak i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.“