Stručni tim

Silvija Stanić

Silvija Stanić

dipl.psih.univ.spec.iur.

Psihologinja, geštalt psihoterapeutkinja i sveučilična specijalistica za prava djece s višegodišnjim iskustvom u savjetodavnom radu s djecom, mladima i roditeljima. Trenutno na doktorskom studiju socijalnog rada i socijalne politike s temom maloljetničkog roditeljstva. Zaposlena u Udruzi roditelja Korak po korak od 2006. godine. Voditeljica programa MAMA JE MAMA za maloljetne trudnice i roditelje, provodi individualno psihološko savjetovanje i on-line savjetovanje.

Iva Buconjić

Iva Buconjić

mag.psych.

Psihologinja, praktičarka ekspresivne art terapije i studentica sveučilišnog specijalističkog studija supervizije u psihosocijalnom radu. Zaposlena u Udruzi roditelja Korak po korak kao stručna suradnica na psihosocijalnim poslovima. Provodi individualno psihološko i on – line savjetovanje te vodi male edukativne grupe i grupe psihološke podrške.

Dubravko Lepušić

Dubravko Lepušić

prof.dr.sc

Specijalist ginekologije zaposlen u KBC “Sestre milosrdnice” Zagreb. Profesor na Sveučilistu Sjever u Varaždinu te profesor na Univerzitetu u Travniku / Vitez (BIH). Autor edukativnog projekta za mlade “Znanje je užitak” o spolno odgovornom ponašanju te prevenciji nasilja i ovisnosti među mladima (projekt koji je EU preporučila kao jedan od načina edukacije mladih o navedenim temama). Aktivist i borac za ženska prava kao i pravo žena na izbor. Vanjski suradnik Udruge, provodi on-line savjetovanje.

Nives Šikanić-Dugić

Nives Šikanić-Dugić

prim.mr.sc.dr.med.

Specijalist ginekologije i opstetricije, uže područje dječja i adolescentna ginekologija. Zaposlena u Klinici za dječje bolesti Zagreb u Centru za reproduktivno zdravlje i vanjska suradnica Udruge. Uključena u program Mama je mama za maloljetne trudnice i roditelje, kao  i on-line savjetovanje.

Karmen Stipeč

Karmen Stipeč

mag.act.soc.

Diplomirana socijalna radnica s višegodišnjim iskustvom rada na Katedri za područja socijalnog rada, uz bogato volontersko iskustvo u radu s korisnicima. Zaposlena u Udruzi roditelja Korak po korak od 2019. godine kao stručna suradnica (pripravnica) na programu Mama je mama za maloljetne trudnice i roditelje te projektu Uključiva podrška. Sudjeluje u provođenju malih edukativnih grupa, grupa podrške, individualnom savjetovanju i on-line savjetovanju.

Zvjezdana Kuprešak

Zvjezdana Kuprešak

mag.iur,

Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pravnica sa položenim pravosudnim ispitom, zaposlena u odvjetničkom uredu sa pretežnim iskustvom rada u području obiteljskog prava.Vanjska suradnica Udruge, provodi pravno savjetovanje i on-line savjetovanje.

Maja Samsa

Maja Samsa

dipl.iur.

Diplomirana pravnica, dosadašnja radna iskustva uglavnom stekla u Centrima za socijalnu skrb Rijeka i Zagreb, na odjelu za djecu mlade i obitelj. Vanjska suradnica Udruge, provodi pravno savjetovanje i on-line savjetovanje.

Lana Slavikovski

Lana Slavikovski

mag.psych.

Magistra psihologije s nekoliko godina iskustva volontiranja u neprofitnim organizacijama i rada s ranjivim skupinama, kreiranja i provođenja radionica za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, studente, učenike i nastavno osoblje. Provodila je savjetovanje djece i roditelja te radila u sekundarnom i visokom obrazovanju. Zaposlena u Udruzi roditelja Korak po korak od ožujka 2022. godine na radnom mjestu stručne suradnice na psihosocijalnim poslovima i suradnice na programima. Sudjeluje u provođenju malih edukativnih grupa, grupa podrške, individualnom savjetovanju i on-line savjetovanju.

„Portal maloljetni-roditelji.net provodi se uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ovoga portala u isključivoj je odgovornosti Udruge roditelja Korak po korak i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.“