#MAMAjeBOSS

Pokrenuli smo medijsku kampanju pod nazivom #MAMAjeBOSS u kojoj smo objedinili naša dva projekta MAMA JE MAMA i Budi Odgovorna, Slobodno Sheraj! (BOSS) s ciljem informiranja i senzibiliziranja javnosti o potrebama i preporukama mladih i nužnost promicanja odgovornog spolnog ponašanja.

Volonteri su marljivo  radili na ispitivanju potreba mladih putem fokus grupa i anketnog upitnika kako bi na osnovi dobivenih rezultata mogli  kreirati edukativne video poruke koje se temelje na zaključcima i prijedlozima mladih  vezano uz poticanje odgovornog spolnog ponašanja.

Otvoren je i službeni Instagram profil (https://www.instagram.com/boss_odgovorno_sheraj/?hl=en ) putem kojeg ćemo educirati mlade na kreativan način, a cjelokupni sadržaj možete pratiti na  službenom YouTube kanalu  Udruge roditelja “Korak po korak” na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=G51caVwngnI 

#MAMAjeBOSS #BOSStamodgovornost