Otvaranje kartona kod ginekologa

Nives Šikanić-Dugić

Nives Šikanić-Dugić

prim.mr.sc.dr.med.

Pozdrav,

zanima me što je potrebno napraviti prilikom otvaranja kartona kod ginekologa? Spolno sam aktivna, a ne želim da mi to majka sazna. Ona želi ići sa mnom otvoriti karton pa me zanima mogu li kasnije obaviti prvi pregled, kad ja to budem htjela, bez majke ili moram nužno prilikom otvaranja kartona napraviti pregled odmah?

Svaka punoljetna osoba u našoj državi mora imati odabranog primarnog ginekologa, u Domu zdravlja. Prema HZZO-u odabir primarnog ginekologa može biti već od 12. godine osobito  ukoliko nema  blizu mjesta stanovanja specijaliste za dječju i adolescentnu ginekologiju. Primarni ginekolog, pedijatar, obiteljski liječnik ili liječnik školske medicine mogu uputiti djevojčicu ili djevojku specijalisti ginekologu za djecu i mlade do 18. g, u ambulante u okviru kliničkih bolnica.