Koja prava mogu tražiti ?

Zvjezdana Kuprešak

Zvjezdana Kuprešak

mag.iur.

Poštovani!
Ja i moj suprug se nismo još uvijek razveli, međutim živimo odvojeno već 4 mj. Imamo skupa dijete od 6 godina  i ja se skrbim o njegovoj sad već punoljetnoj kćeri od njene 13 godine. Obadvoje djece je sa mnom, ona se školuje još uvijek. Međutim ja sam trenutno ne zaposlena, podstanar sam a on pošalje tu i tamo novce. Ja bih se htjela razvest ali se bojim da pošto ne mogu uzdržavati djecu financijski da će mi ih centar oduzeti. Raskinula sam tako reći nas brak koji je još na papiru jer me zlostavljao a ja nisam nigdje prijavila iz nekog straha od neizvjesne situacije, jer opet bolje da ista pošalje nego ništa. Samo sto je već nemoguće ovako čekati i moliti da mi pošalje ono sto nam pripada. Podstanari smo, dijete ide u vrtić, ona u srednju školu, režije… Plus i da se zaposlim sto mi je trenutno i nemoguće, dug koji je napravio na moje ime, otvorivši firmu na njegov nagovor.

Poštovana,

 suprug je dužan plaćati uzdržavanje za mlt. dijete od dana prestanka bračne zajednice, odnosno, prestanka vašeg zajedničkog života te ukoliko navedenu obvezu ne želi dobrovoljno ispunjavati, način na koji uzdržavanje možete ishoditi jest  pokretanjem postupka radi razvoda braka, odnosno, podnošenjem sudu zahtjeva za donošenje privremene mjere radi uzdržavanja.

 Vaše trenutno imovinsko stanje ne predstavlja odlučnu činjenicu prilikom donošenja odluke o roditeljskoj skrbi, odnosno, vaš eventualno slabiji imovinski status u vrijeme pokretanja postupka i nemogućnost financijskog uzdržavanja mlt. djeteta ne predstavlja razlog za oduzimanje djeteta, osobito imajući u vidu da iz vašeg upita proizlazi da je dijete stambeno zbrinuto te da su evidentno njegove temeljne potrebe zadovoljene. Naime, prilikom donošenja odluke o roditeljskoj skrbi, odnosno, o tome s kojim roditeljem će dijete stanovati, uzima se u obzir čitav niz okolnosti, a prvenstveno roditeljske kompetencije svakog od roditelja i najbolji interes djeteta te na temelju svih tih činjenica u njihovoj ukupnosti sud donosi odluku. S tim u vezi, napominje se i kako roditelj koji sa djecom stanuje niti nije dužan financijski doprinositi za njihovo uzdržavanje već je isto dužan činiti isključivo roditelj koji sa djecom ne stanuje.

 Slijedom navedenog, nema prepreke za pokretanje postupka radi razvoda braka u vezi čega se prvenstveno trebate obratiti područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad prema mjestu prebivališta djeteta te podnijeti zahtjev za obvezno savjetovanje prije razvoda braka. Također, možete se odmah obratiti sudu i sa prijedlogom za donošenje privremene mjere radi roditeljske skrbi i uzdržavanja mlt. djeteta. Neplaćanje uzdržavanja predstavlja i kazneno djelo, a ukoliko suprug i nakon donošenja sudske odluke ne bi htio dobrovoljno plaćati uzdržavanje, postoje mehanizmi prisilne naplate kao i mogućnost ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje od strane Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Također, obzirom na vaš imovinski status, napominjemo kako u okviru postupka radi razvoda braka, bračni drug također ima pravo postaviti zahtjev za svoje vlastito uzdržavanje, ne samo za uzdržavanje mlt. djece, od strane drugog bračnog druga.

 Napominje se kako punoljetna kćer obzirom na svoju dob više nije pod roditeljskom skrbi, slijedom čega se o tome gdje će ona stanovati nakon razvoda braka, neće raspravljati tijekom postupka već sud odlučuje o roditeljskoj skrbi isključivo nad mlt. djetetom. Također, budući da iz vašeg upita proizlazi da je punoljetna kćer suprugovo, a ne vaše zajedničko dijete, premda o njoj skrbite od njezine trinaeste godine, da je ista i maloljetna o roditeljskoj skrbi nad njom se niti ne bi raspravljalo u postupku razvoda braka, osim ukoliko nije zasnovano posvojenje. Dakle, punoljetna kćer sama odlučuje gdje će i s kime stanovati te vam ona u pravnom smislu niti ne može biti oduzeta budući da je punoljetna i poslovno sposobna osoba, iako se još uvijek školuje. Međutim, punoljetna kćer za vrijeme dok se školuje, a najduže do 26. godine života, ima pravo na uzdržavanje od roditelja te  protiv oca može podnijeti tužbu radi uzdržavanja.

 Konačno, vezano za navode o obiteljskom nasilju kojem ste bili izloženi za vrijeme trajanja bračne zajednice, ističemo kako nasilje još uvijek možete prijaviti i to policiji ili zavodu za socijalni rad koji je o tome dužan obavijestiti policiju. Kao žrtva obiteljskog nasilja imate određena prava o kojima vas treba informirati Zavod za socijalni rad, od kojih je jedno i pravo na smještaj u sigurnu kuću, a u slučaju da suprug bude osuđen za obiteljsko nasilje, imali biste pravo aplicirati i za trajniji oblik stambenog zbrinjavanja.

 Također, obzirom da u svom upitu spominjete određena dugovanja, ukazuje se da bračnu stečevinu čini ne samo zajednička imovina već i dugovi nastali za vrijeme trajanja bračne zajednice slijedom čega eventualno postoji mogućnost da od supruga putem suda potražujete naknadu u visini polovice novčane protuvrijednosti dugova koje ste sami podmirili, ukoliko se radi o zajedničkim dugovanjima, međutim, bez dodatnih podataka u odnosu na navedeno pitanje zasada nije moguće dati konkretniji odgovor. 

Srdačan pozdrav