Dokumentacija novorođene djece

Kako bi prvi dani novog člana u vašoj obitelji protekli uz što manje stresa i brige, u sljedećem članku pišemo o tome na što sve treba misliti i što učiniti u prvim danima nakon rođenja djeteta. Važno je napomenuti da za prikupljanje dokumentacije postoje vremenski rokovi, stoga da se ne biste našli u situaciji da kršite zakonske odredbe i nepripremljeni uzaludno dolazite po nekoliko puta, odvojite nekoliko trenutaka i pročitajte sljedeće:

Prijava rođenja djeteta

Upis rođenja djeteta u maticu rođenih obavlja se na temelju usmene ili pisane prijave matičaru područja kojem pripada mjesto rođenja djeteta. Dijete rođeno u zdravstvenoj ustanovi matičaru prijavljuje ta ustanova pismeno. Za dijete rođeno izvan zdravstvene ustanove prijavu može podnijeti:

• otac djeteta

• osoba u čijem je stanu dijete rođeno

• majka kada za to bude sposobna

• babica ili liječnik koji je sudjelovao u porodu

• osoba koja je saznala za rođenje djeteta

Kod prijave rođenja djeteta izvan zdravstvene ustanove, prilikom prijave matičaru predočuje se medicinska dokumentacija o porodu ili dokaz o majčinstvu.

Rok za prijavu činjenice rođenja od strane zdravstvene ustanove ili osobe koja ima saznanja o porodu je 15 dana od rođenja djeteta.

Rok za određivanje imena djeteta od strane roditelja je 30 dana od dana rođenja djeteta.

Dok za dijete ne dobijete sve dokumente, kao njegova osobna isprava tijekom prvih mjesec dana služi otpusno pismo iz rodilišta.

Upis rođenja djeteta

Obavlja se u matičnom uredu prema mjestu rođenja djeteta i to na temelju:

• usmene prijave roditelja u matičnom uredu ili

• pisane prijave roditelja putem usluge e-Novorođenče

Prilikom usmene prijave roditelja u matičnom uredu omogućava se:

• upis djeteta u maticu rođenih

• upis djeteta u evidenciju državljanstva

• prijavu prebivališta djeteta na adresu roditelja

• reguliranje obveznog zdravstvenog osiguranja djeteta

• podnošenje zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete

• prijava promjena osobnog odbitka na poreznim karticama roditelja.

Uvjerenje o prebivalištu djeteta roditelji mogu dobiti odmah po završetku upisa u matičnom uredu, dok će HZZO u roku od 15 dana dostaviti iskaznicu zdravstveno osigurane osobe za dijete na adresu prijave prebivališta.

Prijavom rođenja djeteta putem usluge e-Novorođenče roditeljima će se putem osobnog korisničkog pretinca (OKP) dostaviti:

• elektronički zapis iz matice rođenih za dijete (odmah po izvršenom upisu)

• elektronički zapis iz evidencije državljanstva za dijete (odmah po izvršenom upisu)

• Uvjerenje o prebivalištu za dijete (odmah po odobrenju upisa)

• potvrdu o prijavi na obvezno zdravstveno osiguranje (u roku od 5 dana) i poveznicu na tiskanicu prijave na obvezno zdravstveno osiguranje (Tiskanica T2)

• potvrdu o odobrenoj isplati jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete i

• ukoliko je roditelj registriran u sustavu ePorezne, obavijest o dostavi Obrasca PK u roku od 3 dana.

 

MBG i prijava prebivališta novorođenog djeteta

Nakon upisa djeteta u maticu rođenih i knjigu državljana nadležni matični ured će podatke o upisu u maticu rođenih i knjigu državljana proslijediti nadležnoj policijskoj upravi/postaji Ministarstva unutarnjih poslova radi određivanja matičnog broja građanina i prijavu prebivališta djeteta na adresu na kojoj prijavljeno prebivalište imaju i roditelji. Ako roditelji imaju prijavljeno prebivalište na različitim adresama, prebivalište djeteta prijavljuje se na adresu jednog od roditelja, uz suglasnost drugog roditelja.

 Nakon izvršene prijave prebivališta generirat će se uvjerenje o prebivalištu koje će biti proslijeđeno nadležnom matičnom uredu radi ispisa i uručenja roditeljima. Ukoliko je prijava djeteta provedena korištenjem sustava e-građani, uvjerenje o prebivalištu će se dostaviti u Osobni korisnički pretinac roditelja.

Određivanje imena djeteta

Rok za određivanje osobnog imena djeteta je 30 dana od rođenja. Ime djetetu određuju roditelji osobno i sporazumno u matičnom uredu.

Prilikom određivanja imena djeteta, roditelji mogu izabrati ime koje žele. Bitno je da željeno ime predstavljaju riječi koje po svom poimanju označavaju ime.

Određivanje prezimena uvjetovano je zajedničkim prezimenom roditelja. U slučaju različitih prezimena, roditelji mogu odlučiti da dijete nosi prezime jednog od njih ili prezime i jednog i drugog roditelja.

Informacije o potrebnim dokumentima možete dobiti od nadležnog matičnog ureda, a popis matičnih ureda po županijama i njihove kontakt-podatke možete pronaći na stranicama Ministarstva uprave.

Ako je prisutan samo jedan roditelj, potrebna je pisana sporazumna izjava o osobnom imenu djeteta. U slučaju da jedan od roditelja nije živ, proglašen je umrlim, prebivalište mu nije poznato, lišen je roditeljske skrbi, potpuno je lišen poslovne sposobnosti ili je odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti određeno da ne može poduzimati radnje koje se tiču osobnih stanja, osobno ime određuje drugi roditelj. Ako se roditelji nisu sporazumjeli o osobnom imenu djeteta, osobno ime određuje nadležni centar za socijalnu skrb u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva jednog od roditelja.

Ako osoba ima u matici rođenih osobno ime koje se sastoji od više riječi, može izjavom odrediti s kojim će se riječima u osobnom imenu služiti u pravnom prometu.

Po upisu djeteta u maticu rođenih matičar po službenoj dužnosti OIB sustavu dojavljuje podatke o djetetu radi određivanja OIB-a. Odmah nakon određivanja OIB-a djetetu izdaje se potvrda o određenom OIB-u.

Na ovoj poveznici možete pronaći više informacija o ovoj temi. 

I na kraju, zašto se obratiti centru za socijalnu skrb? Pravovremenim uključivanjem centra za socijalnu skrb u rješavanje teškoća i prepreka u kojima se nalazite, zadovoljavate svoje potrebe, poboljšavate kvalitetu svog života i radite ono što je u najboljem interesu za vas i dijete. Ako niste u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, prevladati svoju životnu krizu ili urediti svoje odnose s članovima obitelji, u Centru ćete dobiti sve potrebne informacije. I zato, ne ustručavajte se informirati o pravima, načinu njihovog ostvarivanja i pružateljima socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi i izvan njega. Pomoć centra za socijalnu skrb je namijenjena svim građanima prilikom čega ćete ostvariti stručnu podršku i pomoć pri izboru prava iz sustava socijalne skrbi.