Humani papiloma virus (HPV)

Humani palpiloma virus je naziv za grupu virusa koji inficiraju kožu i sluznicu. Danas je poznato preko 150 tipova HPV-a, a od njih 40-tak inficira genitalni trakt muškarca i žene. Već se dugo zna da infekcija visokorizičnim tipovima HPV-a ( oko 15-tak tipova) može izazvati u preko 99 % slučajeva  rak vrata maternice, u više od 80% rak anusa, više od 60% rak rodnice, stidnice u žena, kao i rak penisa u muškaraca, a  u više od 20% su uzročnici i  tumora glave  i vrata.

S obzirom na njihov potencijal za izazivanje zloćudnih promjena, podijeljeni su u dvije skupine:

1. HPV visokog rizika, najčešće tipovi 16,18, ali i tipovi 31,33,35,39,45,51,52,56,58 koji izazivaju zloćudne promjene

2. HPV niskog rizika, najčešće tip 6 ,11, ali i tipovi 40,42,53,54,57. Oni ne izazivaju zloćudne promjene već pojavu spolnih bradavica (šiljatih kondiloma) u genitalnom i analnom području.

HPV infekcija je danas najčešća spolno prenosiva virusna infekcija što pokazuju i podaci da se  preko 60% osoba  inficira kod  prvog spolnog odnosa, a tijekom života preko 80% spolno aktivnih žena i muškaraca  bit će barem jednom izloženi HPV infekciji.

Način prijenosa HPV-a

Najčešći način prijenosa virusa je spolnim kontaktom i spolnim odnosom, dodirom sa sluznicom ili kožom anogenitalnog područja.

Može se prenijeti i nespolnim načinom npr. s majke na dijete, korištenjem zajedničkih ručnika, autoinokulacijom, ali su  to samo sporadični, rijetki slučajevi.

Kako se otkriva HPV infekcija

Osobe koje imaju HPV infekciju najčešće to  niti ne znaju  jer nema vidljivih promjena, osim u slučaju pojave spolnih bradavica (šiljatih kondiloma) na spolovilu i perianalnom području, a koje mogu izazvati svrbež, pečenje, krvarenje.

Ukoliko je osoba inficirana nekim od visokorizičnih tipova HPV-a, ona nema simptome, a HPV se tada može otkriti samo na ginekološkom pregledu kod uzimanja citološkog brisa rodnice i vrata maternice (PAPA test). Za konačnu potvrdu prisutnosti HPV-a, radi se  još jedan dodatni bris, koji se obrađuje vrlo preciznim molekularnim metodama u laboratoriju, kao potvrda prisutnog HPV-a.

 Liječenje

Ne postoji specifičan lijek za liječenje HPV-a, nego se  liječe promjene koje je virusna  infekcija izazvala u organizmu.

Ukoliko su dokazane spolne bradavice one se mogu uspješno  riješiti različitim metodama, ali s njima nećemo riješiti prisutnost HPV-a u organizmu, jer virus i dalje ostaje prisutan ispod  kože ili sluznice, tako da se kondilomi mogu ponovo pojaviti, pogotovo kod pada imuniteta stresova, bolesti itd.

Promjene na stanicama vrata maternice, kao posljedice infekcije  visokorizičnim tipovima HPV-a, mogu se uspješno liječiti, ali je preduvjet da se redovno ide na ginekološke  kontrole, primjenjuju postupci ovisno o dobi  pacijentice te se na taj način infekcija drži pod kontrolom i sprječava napredovanje prema karcinomu.

Prevencija HPV infekcije

1.Edukacija i podizanje znanja i svjesnosti o posljedicama infekcije visoko-i nisko-rizičnim tipovima HPV-a.

2.Cijepljenje protiv HPV-a. Zadnjih 15 g uspješno se primjenjuje cjepivo ( u početku 4-valetno, zadnjih 5 g  9-valentno) koje sprječavaju infekciju 7 najčešćih visokorizičnih tipova HPV-a (HPV tipovi 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58), kao i 2 najčešća uzročnika spolnih bradavica  (tip 6 i 11).

Danas imamo cjepivo protiv HPV infekcije koje se koristi u zaštiti od razvoja 6 vrsta karcinoma ( vrat maternice, rodnica, stidnica  kod žena, penilnog karcinoma u muškaraca, kao i anusa i orofaringaelnog karcinoma (usne šupljine, nepca, stražnjeg dijela grla, jezika, mandula)  u oba spola, uz  zaštitu i od pojave spolnih bradavica.

U Hrvatskoj je besplatno cijepljenje za učenike 8.razreda osnovnih škola  kada je imunološki odgovor organizma najbolji, ali prije stupanja u spolne  odnose. Cijepiti se može do 25.g, a mogu ga primiti i osobe koje su stupile u spolne odnose, samo, u to slučaju, ukoliko je neki od tipova virusa iz cjepiva već prije ušao u organizam, tada nema zaštite od tog tipa, ali ostaje zaštita od ostalih tipova HPV-a u cjepivu.

Dugogodišnja uporaba cjepiva u cijelom svijetu, kao i objavljena  stručna literatura o dokazanoj djelotvornosti cjepiva, pokazala je da je cjepivo sigurno, djelotvorno i s dugotrajnom zaštitom.

3.Odgovorno spolno ponašanje, osobito mladih. Razvijanje samopoštovanja i vještina za zdrave izbore i odgovorno spolno ponašanje (odgađanje ranog stupanja u spolne odnose, izbjegavanje mijenjanja spolnih partnera, osobito visokorizičnih spolnih partnera, kao i nezaštićenih spolnih odnosa). Što se tiče uporabe kondoma u zaštiti od HPV-a, on neće pružiti potpunu zaštitu, budući da ne pokriva sve dijelove kože i sluznice koji mogu biti inficirani. Međutim, uporaba kondoma se svakako  preporučuje jer smanjuje mogućnost  prijenosa drugih tipova HPV-a, ali i drugih spolno prenosivih infekcija.

4.Redoviti ginekološki pregledi  nakon početka spolne aktivnosti.

AUTORICA: Prim.mr.sc. Nives Šikanić Dugić, dr.med. spec.ginekolog