Imam 14 godina, a moj dečko 19. Može li imati problema?

Ivana Biuk

Ivana Biuk

mag.iur.

Ja ću sada napunit 15 godina dečko sa kojim sam u vezi ima 19 godina. Moji roditelji znaju za tu vezu i ništa nisu posebno rekli osim da pazim sta radim no nisu imali ništa protiv.Njegovi roditelji ni ne znaju, a i boji im se reći jer mu je otac policajac i boji se kako bi on mogao reagirati na takvo sto te da bi ga optužio da je pedofil ili slično… On sad želi prekinut samom jer misli da bi mogao dobit neku kaznu zato sto sam ja maloljetna a on punoljetan… bez obzira sto sam ja dobrovoljno s njim! Sad me zanima da li on stvarno može dobit neku kaznu i ako da kakve kazne?

Člankom 158. Kaznenog zakona (Narodne novine, broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17) propisano je da tko izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju s djetetom mlađim od petnaest godina, ili ga navede da izvrši spolni odnošaj ili s njime izjednačenu spolnu radnju s trećom osobom ili da nad samim sobom izvrši sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. Tko nad djetetom mlađim od petnaest godina izvrši bludnu radnju, ili ga navede da izvrši bludnu radnju s drugom osobom ili da nad samim sobom izvrši bludnu radnju, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Nema kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka ako razlika u dobi između osoba koje vrše spolni odnošaj ili s njime izjednačenu spolnu radnju ili bludnu radnju nije veća od tri godine. Obzirom da ti imaš 14 godina, a tvoj dečko 19 godina, dakle stariji je od tebe skoro 5 godina, on bi mogao kazneno odgovarati zbog spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina. Tvoj pristanak na odnos ne mijenja situaciju obzirom da još nemaš 15 godina, a u Republici Hrvatskoj je dobna granica za pristanak na spolni odnos 15 godina.