Rodit ću mjesec dana prije 18 rođendana. Što me čeka?

Ivana Biuk

Ivana Biuk

mag.iur.

Pozdrav, imam 17 godina i trudna sam. Rodit ću dijete mjesec dana prije svog 18 rođendana. Otac djeteta je punoljetan. Odlučili smo živjeti izvanbračno bar godinu dana dok ne sredimo sve jer je trudnoća bila ne planirana i nismo se snašli. Sada me zanima kad budemo išli prijaviti rođenje djeteta oce li biti kakvih problema s tim sto sam ja maloljetna, sto nismo vjenčani i mogu li dobiti skrbništvo nad djetetom zajedno s ocem ako nisam zatražila sudsku potvrdu o zrelosti i radnoj sposobnosti.
Unaprijed hvala!

Sukladno Obiteljskom zakonu očinstvo se može priznati na zapisnik pred matičarom, centrom za socijalnu skrb ili sudom. Navedena tijela će onda dostaviti primjerak zapisnika matičaru nadležnom za upis djeteta u maticu rođenih.

Dakle, dovoljno je da ti i otac djeteta zajedno odete u Centar za socijalnu skrb nadležan prema mjestu prebivališta.

Obiteljski zakon regulira člankom 114. takozvano mirovanje ostvarivanja roditeljskih skrbi zbog pravnih zapreka, u slučajevima kad je roditelj djeteta maloljetna osoba ili osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu u kojem nije u stanju ostvarivati roditeljsku skrb.

Ovime se zapravo onemogućava maloljetnom roditelju samostalno zastupanje djeteta u vezi s odlukama bitnima za dijete OSIM u pogledu određivanja osobnog imena djeteta.

U praksi to znači da ćeš ti, kao maloljetni roditelj smjeti djetetu samo odrediti ime, a za sve druge poslove vezano npr. uz prijavu prebivališta, zastupanje pred sudom, odlučivanje gdje će dijete živjeti i slično zadužen će i odgovoran biti zakonski zastupnik za tvoje dijete kojeg će odrediti sud ili centar za socijalnu skrb.

Ono što je važno znati je da je člankom 114. također reguliran i slučaj ako se ti ne slažeš s bitnim odlukama koje za tvoje dijete donosi imenovani zakonski zastupnik, ti kao roditelj imaš pravo podnijeti zahtjev sudu koji će onda u izvanparničnom postupku o tome odlučivati.

Mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog pravnih zapreka prestaje kad prestanu postojati razlozi zbog kojih ostvarivanje roditeljske skrbi miruje.

Dakle, kada navršiš 18. godina ili stekneš poslovnu sposobnost sklapanjem braka prestaje i mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog pravnih zapreka i stječeš punu roditeljsku skrb.