Poslovna sposobnost

Biserka Tomljenović

Biserka Tomljenović

mag.act.soc.

Pozdrav,
imam jedno pitanje. Može li se poslovna sposobnost samo dobiti po sklapanju braka ili i po rođenju djeteta? Čula sam da se zakon promijenio 1.9.2014.godine.

Da, dobro si čula, promjenom Obiteljskog zakona više ne postoji mogućnost stjecanja poslovne sposobnosti maloljetnika po osnovi rođenja djeteta. Poslovna sposobnost prije 18. godine može se steći jedino sklapanjem braka uz posebno odobrenje suda. Novim je zakonom dobna granica za sklapanje braka određena na 18 godina. Iznimno sud može u izvanparničnom postupku dopustiti sklapanje braka osobi koja je navršila šesnaest godina života ako utvrdi da je mentalno i tjelesno zrela za brak te da je sklapanje braka u skladu s dobrobiti te osobe. Novi zakon regulira člankom 114. takozvano mirovanje ostvarivanja roditeljskih skrbi zbog pravnih zapreka, čime zapravo onemogućava maloljetnom roditelju samostalno zastupanje djeteta u vezi s odlukama bitnima za dijete OSIM u pogledu određivanja osobnog imena djeteta. U praksi to znači da ćeš ti, kao maloljetni roditelj smjeti djetetu samo odrediti ime, a za sve druge poslove vezano npr. uz prijavu prebivališta, zastupanje pred sudom, odlučivanje gdje će dijete živjeti i slično zadužen će i odgovoran biti zakonski zastupnik za tvoje dijete kojeg će odrediti sud ili centar za socijalnu skrb. Ono što je važno znati je da je člankom 114 također reguliran i slučaj ako se ti ne slažeš s bitnim odlukama koje za tvoje dijete donosi imenovani zakonski zastupnik, ti kao roditelj imaš pravo podnijeti zahtjev sudu koji će onda u izvanparničnom postupku o tome odlučivati. Čim ti navršiš 18. godina ili stekneš poslovnu sposobnost sklapanjem braka prestaje i mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog pravnih zapreka i stječeš punu roditeljsku skrb.

 

Zbog značajnih izmjena zakona u nastavku u cijelosti navodimo članke značajne za položaj maloljetnih roditelja:

Mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog pravnih zapreka

Članak 114.

(1) Mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog pravnih zapreka nastupa u slučajevima kad je roditelj djeteta maloljetna osoba ili osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu u kojem nije u stanju ostvarivati roditeljsku skrb.

(2) Dok traje mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi, svakodnevnu skrb o djetetu može ostvarivati roditelj iz stavka 1. ovoga članka samostalno ili zajedno s drugim roditeljem djeteta ili skrbnikom djeteta imenovanim sukladno članku 224. točkama 3. i 4. ovoga Zakona.

(3) Roditelj iz stavka 1. ovoga članka ne može zastupati dijete, a ako je lišen poslovne sposobnosti, ne može ga zastupati u dijelu u kojem je lišen poslovne sposobnosti. Dijete zastupa drugi roditelj ili skrbnik djeteta koji je dužan poštovati mišljenje roditelja iz stavka 1. ovoga članka.

(4) U slučaju neslaganja roditelja djeteta međusobno ili roditelja iz stavka 1. ovoga članka i skrbnika djeteta oko zastupanja djeteta u vezi s odlukama koje su bitne za dijete iz članka 108. ovoga Zakona sud će u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta, roditelja ili skrbnika donijeti rješenje kojim će odrediti tko će zastupati dijete u toj stvari.

(5) Iznimno od odredbi stavka 3. ovoga članka, maloljetni roditelj može odrediti osobno ime djetetu.

(6) Mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog pravnih zapreka prestaje kad prestanu postojati razlozi zbog kojih ostvarivanje roditeljske skrbi miruje.

 

Pretpostavke za imenovanje skrbnika djetetu

Članak 224.

Pod skrbništvo stavit će se dijete čiji su roditelji:

  1. umrli, nestali, nepoznati ili su najmanje mjesec dana nepoznatog boravišta
  2. lišeni prava na roditeljsku skrb
  3. lišeni poslovne sposobnosti u dijelu koji ih onemogućava u ostvarivanju roditeljske skrbi
  4. maloljetni, a nisu stekli poslovnu sposobnost sklapanjem braka
  5. odsutni ili spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu, a ostvarivanje roditeljske skrbi nisu povjerili osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika ili dali pristanak na posvojenje.
  6. dali pristanak za posvojenje djeteta.

 

Ostvarivanje osobnih odnosa djeteta i roditelja

Članak 119.

(1) Dijete ima pravo ostvarivati osobne odnose s roditeljem s kojim ne stanuje, a roditelj koji ne stanuje s djetetom ima pravo i dužnost ostvarivati osobne odnose s djetetom, neovisno o njegovu pravu na ostvarivanje roditeljske skrbi.

(2) Roditelji i druge osobe koje stanuju s djetetom i ostvaruju skrb o djetetu dužne su omogućiti djetetu ostvarivanje osobnih odnosa s roditeljem iz stavka 1. ovoga članka te se suzdržavati od svakog ponašanja koje bi otežavalo ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom.

(3) Roditelj iz stavka 1. ovoga članka nema pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom jedino ako mu je to odlukom suda zabranjeno.

 

Zabrana posvajanja djeteta maloljetnog roditelja

Članak 183.

(1) Ne može se posvojiti dijete maloljetnih roditelja.

(2) Iznimno, može se posvojiti dijete maloljetnih roditelja nakon godinu dana od rođenja djeteta ako nema izgleda da će se ono podizati u obitelji roditelja ili bake i djeda odnosno drugih bližih srodnika.

(3) Za posvojenje iz stavka 2. ovoga članka potreban je pristanak maloljetnih roditelja

 

  1. Pristanci za posvojenje i postupak davanja pristanka

Pristanak djetetovih roditelja

Članak 188.

(1) Za posvojenje je potreban pristanak djetetovih roditelja, osim ako je drukčije određeno ovim Zakonom.

(2) Kad pristanak na posvojenje daju maloljetni roditelj ili roditelj lišen poslovne sposobnosti, neovisno o dijelu u kojemu je lišen poslovne sposobnosti, oni moraju biti u stanju razumjeti značenje pristanka na posvojenje, a centar za socijalnu skrb dužan ih je na prikladan način informirati o pravnim i faktičnim posljedicama posvojenja djeteta.

(3) Ako roditelj lišen poslovne sposobnosti nije u stanju razumjeti značenje pristanka na posvojenje sukladno stavku 2. ovoga članka njegov pristanak može nadomjestiti odluka suda sukladno članku 190. stavku 1. točki 3. ovoga Zakona.

(4) Roditelj može dati pristanak da njegovo dijete posvoji njemu poznati posvojitelj samo ako dijete posvaja bračni ili izvanbračni drug roditelja djeteta.

(5) Pristanak roditelja nije obvezan ako je roditelj:

  1. umro, nestao ili nepoznat ili
  2. lišen prava na roditeljsku skrb.

(6) Roditelj može povući pristanak na posvojenje u roku od trideset dana od potpisivanja zapisnika o pristanku na posvojenje.