Želim se upisati kao otac, ali majka ne dopušta!

Zvjezdana Kuprešak

Zvjezdana Kuprešak

mag.iur.

Poštovani! Imam 19 godina i trebao bih se upisati kao otac djeteta, mama ima 17 godina i ne želi da se upišem kao otac… Sto da napravim? Naravno dijete je moje dokazano dna analizom.

Osoba koja sebe smatra ocem djeteta može priznati očinstvo pred matičnim uredom, centrom za socijalnu skrb ili sudom. Za upis očinstva potreban je pristanak majke djeteta.

Ukoliko majka ne da pristanak na upis očinstva, otac može svoje očinstvo dokazivati u sudskom postupku.

Da bi mogao pokrenuti sudski postupak potrebno je prethodno u matičnom uredu dati izjavu o priznavanju očinstva, nakon toga matičar poziva majku da se očituje po tom pitanju, ukoliko majka odbije dati pristanak, otac dobije tzv. odbijenicu tada može pokrenuti sudski postupak.