Kalendarska ili ritmična metoda izračunavanja plodnih i neplodnih dana

Kalendarska ili ritmična metoda (Knaus-Ogino metoda) se ubraja u prirodne metode kontracepcije (periodična apstinencija)  u kojoj se procjenjuje plodni period prema dužini prethodnih menstruacijskih ciklusa i vremenu ovulacije. Ima visok stupanj neuspjeha jer se na osnovu  dužine menstruacijskog ciklusa iz prošlosti predviđa duljina ciklusa u budućnosti. Kalendarskom metodom se izračunavaju  plodni –„opasni dani za trudnoću“ i neplodni – „sigurni“ dani između dvije menstruacije. U vrijeme plodnih dana treba izbjegavati spolne odnose.

Kako izračunati plodne dane?

Plodno razdoblje žene traje 5 dana prije i 3 dana nakon ovulacije koja uvijek nastupa 14 dana prije sljedeće menstruacije. Vrijeme ovulacija se izračuna tako da se od broja dana menstruacijskog ciklusa oduzme 14 dana. Tada, od tog izračunatog dana ovulacije, oduzmemo 5 dana i dodajemo 3 dana od dana ovulacije. Tako se dobije vrijeme plodnog razdoblja ili plodnih dana. U vrijeme plodnih dana treba izbjegavati spolne odnose jer postoji velika mogućnost za oplodnju i začeće.

Primjeri  izračunavanja:

1. Ako menstruacijski ciklus traje 28 dana, tada od tog broja oduzmemo 14 i dobijemo dan ovulacije = 14. dan ciklusa (14.dan od početka menstruacije). Ako je ovulacija 14. dan ciklusa, tada će plodni dani biti od 9. do 17. dana ciklusa. Ostali dani u tom ciklusu su neplodni.

28 – 14 = 14. dan – OVULACIJA

14 – 5 = 9. dan (početak plodnih dana)

14 + 3 = 17. dan (završetak plodnih dana)

2. Ako menstruacijski ciklus traje 30 dana, tada od tog broja oduzmemo 14 dana i tako dobijemo dan ovulacije = 16. dan ciklusa (16. dan od početka menstruacije). Ako je ovulacija 16. dan ciklusa plodni dani će biti od 11. do 19. dana ciklusa. Ostali dani u tom ciklusu su neplodni.

30 – 14 = 16. dan – OVULACIJA

16 – 5 = 11. dan (početak plodnih dana)

16 + 3 = 19. dan (završetak plodnih dana)

3. Ako su ciklusi nejednaki, onda je potrebno ustanoviti trajanje  najkraćeg i najduljeg ciklusa unatrag godinu dana. Zatim se od najkraćeg ciklusa oduzme 18, a od najduljeg ciklusa se oduzme 11.Tako se dobije razdoblje plodnih dana kada se apstinira od spolnih odnosa.

Primjer:

Ako ciklusi variraju od 25 do 32 dana, tada se od najkraćeg ciklusa (25 dana) oduzme 18 dana i dobije 7. dan, kada je početak plodnih dana. Od najduljeg ciklusa (32 dana) oduzme se 11 dana i dobije 21. dan ciklusa, kada prestaju plodni dan. Prema izračunu treba izbjegavati spolne odnose u vrijeme plodnih dana, a to je od 7. dana ciklusa (računa se od  početka  menstruacije) do 21. dana ciklusa.

25 (najkraći ciklus) – 18 = 7. dan (početak plodnih dana)

32 (najdulji ciklus) – 11 dana = 21. dan (završetak plodnih dana)