PROJEKT MAMA 101 – grupe podrške za mame i trudnice

U rujnu je Udruga roditelja Korak po korak započela s provedbom novog projekta – MAMA101. Cilj projekta je pružanje podrške majkama i trudnicama kroz održavanje peer grupa podrške i edukacije o razdoblju nakon poroda te senzibiliziranje javnosti o važnosti dojenja.

Roditeljstvo, a osobito postajanje roditeljem po prvi put uzbudljivo je iskustvo koje mijenja život. S druge strane, može biti izazovno i preplavljujuće navigirati kroz sve promjene koje se u tom periodu događaju. Briga o sebi, kako bi se mogli brinuti o djetetu, ključna je za roditelje u prvom, ali i svim kasnijim fazama roditeljstva. Istraživanja pokazuju kako roditeljska dobrobit snažno utječe na dobrobit djece (Mackler i sur., 2015.), ali i kako dobrobit u prvom periodu nakon rođenja povećava vjerojatnost imanja više djece, dok se u suprotnom ta vjerojatnost smanjuje (Marygolis i sur., 2015.). Kao značajni faktori brige o sebi, ističu se briga o fizičkom zdravlju (uključujući zdrave životne izbore i dovoljno sna), briga o mentalnom zdravlju (uključujući postavljanje realističnih očekivanja i samosuosjećanje) te briga o odnosima (uključujući obiteljske, prijateljske i partnerski odnos, otvorena komunikacija, traženje i prihvaćanje podrške). Kao važan aspekt brige o odnosima ističe se i povezivanje s drugima, odnosno izgradnja novih odnosa sa osobama koje prolaze slično iskustvo. Razmjena iskustava, izazova i savjeta može pružiti emocionalnu podršku i pomoći u smanjenju osjećaja izoliranosti.

Dodatno se ističu kapaciteti podrške peer grupe (Dennis, 2003.; Gagne i sur., 2012.; i dr.) zbog faktora dijeljenog iskustva. Grupe peer podrške sastoje se od pojedinaca koji prolaze kroz slična iskustva. To stvara osjećaj većeg razumijevanja među članovima grupe, budući da se međusobno mogu povezati s izazovima, emocijama i radostima majčinstva. Slična proživljena iskustva mogu potaknuti osjećaj zajednice i društvene podrške, pružajući mrežu koja može ponuditi empatiju, ohrabrenje i praktičnu podršku. To može poboljšati društvenu povezanost, smanjiti osjećaj izoliranosti i promicati opću dobrobit. Nalazi istraživanja o grupama peer podrške za majke ukazuju na pozitivne učinke na dobrobit majki. Nalazi načelno pokazuju iduće:

  1. Mentalno zdravlje majki: grupe vršnjačke podrške pokazale su se učinkovitima u smanjenju postporođajnog stresa ili depresije među majkama (Matthey et al., 2004.).
  2. Strategije suočavanja: pokazalo se da grupe vršnjačke podrške pružaju vrijedne strategije suočavanja s izazovima majčinstva, uključujući stres, umor i emocionalnu prilagodbu (Razurel i sur., 2011.).
  3. Roditeljske vještine: grupe vršnjačke podrške mogu poboljšati roditeljske vještine, poput osjećaja majčinske samoučinkovitosti, samopouzdanja i znanja o skrbi za dojenčad (Shaw et al., 2006.).
  4. Društvena podrška: grupe vršnjačke podrške mogu pružiti vrijedan izvor socijalne podrške za majke koje su prvi put rodile, pomažući im da se osjećaju manje izolirano, više povezano i da ih druge majke razumiju (Small et al., 2003.).

 

Za više informacija o projektu, kao i o načinu na koji se moguće uključiti, javite se na: info@urkpk.org.

Projekt MAMA 101 provodi Udruga roditelja Korak po korak uz financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i u suradnji s partnerskom organizacijom RODA – Roditelji u akciji.