Koja prava mogu tražiti ?

Koja prava mogu tražiti ?

Zvjezdana Kuprešak

Zvjezdana Kuprešak

mag.iur.

Poštovani!
Ja i moj suprug se nismo još uvijek razveli, međutim živimo odvojeno već 4 mj. Imamo skupa dijete od 6 godina  i ja se skrbim o njegovoj sad već punoljetnoj kćeri od njene 13 godine. Obadvoje djece je sa mnom, ona se školuje još uvijek. Međutim ja sam trenutno ne zaposlena, podstanar sam a on pošalje tu i tamo novce. Ja bih se htjela razvest ali se bojim da pošto ne mogu uzdržavati djecu financijski da će mi ih centar oduzeti. Raskinula sam tako reći nas brak koji je još na papiru jer me zlostavljao a ja nisam nigdje prijavila iz nekog straha od neizvjesne situacije, jer opet bolje da ista pošalje nego ništa. Samo sto je već nemoguće ovako čekati i moliti da mi pošalje ono sto nam pripada. Podstanari smo, dijete ide u vrtić, ona u srednju školu, režije… Plus i da se zaposlim sto mi je trenutno i nemoguće, dug koji je napravio na moje ime, otvorivši firmu na njegov nagovor.

Poštovana,

 suprug je dužan plaćati uzdržavanje za mlt. dijete od dana prestanka bračne zajednice, odnosno, prestanka vašeg zajedničkog života te ukoliko navedenu obvezu ne želi dobrovoljno ispunjavati, način na koji uzdržavanje možete ishoditi jest  pokretanjem postupka radi razvoda braka, odnosno, podnošenjem sudu zahtjeva za donošenje privremene mjere radi uzdržavanja.

 Vaše trenutno imovinsko stanje ne predstavlja odlučnu činjenicu prilikom donošenja odluke o roditeljskoj skrbi, odnosno, vaš eventualno slabiji imovinski status u vrijeme pokretanja postupka i nemogućnost financijskog uzdržavanja mlt. djeteta ne predstavlja razlog za oduzimanje djeteta, osobito imajući u vidu da iz vašeg upita proizlazi da je dijete stambeno zbrinuto te da su evidentno njegove temeljne potrebe zadovoljene. Naime, prilikom donošenja odluke o roditeljskoj skrbi, odnosno, o tome s kojim roditeljem će dijete stanovati, uzima se u obzir čitav niz okolnosti, a prvenstveno roditeljske kompetencije svakog od roditelja i najbolji interes djeteta te na temelju svih tih činjenica u njihovoj ukupnosti sud donosi odluku. S tim u vezi, napominje se i kako roditelj koji sa djecom stanuje niti nije dužan financijski doprinositi za njihovo uzdržavanje već je isto dužan činiti isključivo roditelj koji sa djecom ne stanuje.

 Slijedom navedenog, nema prepreke za pokretanje postupka radi razvoda braka u vezi čega se prvenstveno trebate obratiti područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad prema mjestu prebivališta djeteta te podnijeti zahtjev za obvezno savjetovanje prije razvoda braka. Također, možete se odmah obratiti sudu i sa prijedlogom za donošenje privremene mjere radi roditeljske skrbi i uzdržavanja mlt. djeteta. Neplaćanje uzdržavanja predstavlja i kazneno djelo, a ukoliko suprug i nakon donošenja sudske odluke ne bi htio dobrovoljno plaćati uzdržavanje, postoje mehanizmi prisilne naplate kao i mogućnost ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje od strane Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Također, obzirom na vaš imovinski status, napominjemo kako u okviru postupka radi razvoda braka, bračni drug također ima pravo postaviti zahtjev za svoje vlastito uzdržavanje, ne samo za uzdržavanje mlt. djece, od strane drugog bračnog druga.

 Napominje se kako punoljetna kćer obzirom na svoju dob više nije pod roditeljskom skrbi, slijedom čega se o tome gdje će ona stanovati nakon razvoda braka, neće raspravljati tijekom postupka već sud odlučuje o roditeljskoj skrbi isključivo nad mlt. djetetom. Također, budući da iz vašeg upita proizlazi da je punoljetna kćer suprugovo, a ne vaše zajedničko dijete, premda o njoj skrbite od njezine trinaeste godine, da je ista i maloljetna o roditeljskoj skrbi nad njom se niti ne bi raspravljalo u postupku razvoda braka, osim ukoliko nije zasnovano posvojenje. Dakle, punoljetna kćer sama odlučuje gdje će i s kime stanovati te vam ona u pravnom smislu niti ne može biti oduzeta budući da je punoljetna i poslovno sposobna osoba, iako se još uvijek školuje. Međutim, punoljetna kćer za vrijeme dok se školuje, a najduže do 26. godine života, ima pravo na uzdržavanje od roditelja te  protiv oca može podnijeti tužbu radi uzdržavanja.

 Konačno, vezano za navode o obiteljskom nasilju kojem ste bili izloženi za vrijeme trajanja bračne zajednice, ističemo kako nasilje još uvijek možete prijaviti i to policiji ili zavodu za socijalni rad koji je o tome dužan obavijestiti policiju. Kao žrtva obiteljskog nasilja imate određena prava o kojima vas treba informirati Zavod za socijalni rad, od kojih je jedno i pravo na smještaj u sigurnu kuću, a u slučaju da suprug bude osuđen za obiteljsko nasilje, imali biste pravo aplicirati i za trajniji oblik stambenog zbrinjavanja.

 Također, obzirom da u svom upitu spominjete određena dugovanja, ukazuje se da bračnu stečevinu čini ne samo zajednička imovina već i dugovi nastali za vrijeme trajanja bračne zajednice slijedom čega eventualno postoji mogućnost da od supruga putem suda potražujete naknadu u visini polovice novčane protuvrijednosti dugova koje ste sami podmirili, ukoliko se radi o zajedničkim dugovanjima, međutim, bez dodatnih podataka u odnosu na navedeno pitanje zasada nije moguće dati konkretniji odgovor. 

Srdačan pozdrav

 

 

 

 

 

 

Prava vezana uz viđanje djeteta

Prava vezana uz viđanje djeteta

Zvjezdana Kuprešak

Zvjezdana Kuprešak

mag.iur.

Molim savjet vezano za maloljetnika od 16 god.

Radi se o tome da sin odbija druženje sa ocem iz razloga što mu otac uvjetuje da druženja moraju biti u prisustvu njegove nove supruge, sto mojem sinu ne odgovara .

On želi i veseli se njihovom susretu na samo. Međutim inat njegovog oca i upornost a neki put i prijetnje totalno uznemiruju i sputavaju sina da se uopće i javi na telefon.

Moja molba je da mi pokušate odgovoriti da li je stvarno nužno takvo druženje i da li ću snosit pravne posljedice? 

Unaprijed hvala.

Poštovana,

ukoliko je način održavanja osobnih odnosa djeteta s ocem određen pravomoćnom sudskom presudom, ista je obvezujuća te otac u slučaju neizvršavanja presude ima mogućnost protiv vas kao roditelja s kojim dijete stanuje pokrenuti ovršni postupak radi prisilnog izvršenja presude u okviru kojeg sud može kao sredstvo izvršenja presude, odrediti vama kao roditelju koji s djetetom stanuje, novčanu, a u krajnjem slučaju i zatvorsku kaznu ukoliko se presuda ne izvršava.

Međutim, ukoliko i dođe do pokretanja takvog postupka, treba reći da će se u okviru istog pribaviti i mišljenje djeteta, odnosno, da sud može tijekom postupka uputiti dijete na stručni razgovor te ukoliko se dijete koje je navršilo četrnaest godina i nakon toga protivi ostvarivanju osobnih odnos, sud može odbiti prijedlog za ovrhu.

Dakle, budući da je vaš sin u dobi od 16 godina, ukoliko otac i nadalje bude inzistirao na susretima na način koji djetetu ne odgovara i pokrene ovršni postupak, sud može nakon razgovora djeteta sa stručnom osobom, ukoliko sin i nakon toga bude odbijao osobne odnose s ocem na način kako su isti određeni presudom, odbiti prijedlog za ovrhu, slijedom čega do prisilnog izvršenja presude neće doći.

Također, ukoliko aktualnom presudom određeni susreti više ne odgovaraju obiteljskim okolnostima i sin iskazuje otpor prema ocu, imate mogućnost pokrenuti i postupak radi izmjene ranije sudske odluke na način da se eventualno termini i način odvijanja osobnih odnosa prilagodi promijenjenim okolnostima i željama djeteta, a sud isto može urediti i privremenom mjerom. U tom slučaju ranija presuda u dijelu kojim su uređeni osobni odnosi djeteta s ocem gubi pravnu snagu te se ne može tražiti njezino prisilno izvršenje. 

Navedeno je ujedno i  način da se kao roditelj koji s djetetom stanuje u potpunosti osigurate od eventualne odgovornosti i posljedica zbog toga što se sudska odluka ne izvršava.

Srdačan pozdrav

 

 

Razvod braka i skrbništvo?

Razvod braka i skrbništvo?

Zvjezdana Kuprešak

Zvjezdana Kuprešak

mag.iur.

Poštovani,

Imam 22 godine. Javljam Vam se jer suprug i ja već neko vrijeme razmišljamo o razvodu, te me je jako strah da ću izgubiti dvogodišnje dijete, zelim navesti da očekujemo i drugo u srpnju. Ne možemo se dogovoriti o tome kome ce dijete poslije razvoda, on želi sebi, ja želim sebi. Također sam nezaposlena. Suprug ponekada u toku naših svađa snima naše razgovore kako bi prikupio više dokaza da možda nisam dobra majka kako bi to iskoristio protiv mene na sudu. Ponekada iza naših svađa izađem izađem iz stana kako bih se smirila, po njegovom napuštam dijete i da se ne brinem o njemu jer sam ga ostavila i govori da cu tako i sutra samog ostavljati. Također suprug skupa sa djetetom ode kod svojih roditelja u drugi grad iako ja nisam dala dozvolu da dijete može ići. Jako sam očajna jer me strah da cu izgubiti skrbništvo jer sam nezaposlena, jer studiram, jer posle razvoda moram da se vratim svojim roditeljima u drugi grad. Dal će sve to da utječe na odluku suda kome će dijete da ide? Kako da ne izgubim skrbništvo?

Poštovana,
 
okolnosti koje se tiču vašeg trenutnog materijalnog statusa, činjenice da studirate te ste nezaposleni ne predstavljaju odlučne činjenice prilikom donošenja odluke o roditeljskoj skrbi obzirom da je pri donošenju takve odluke u fokusu prvenstveno najbolji interes djeteta te roditeljske kompetencije svakog od roditelja koje nužno ne ovise o materijalnom statusu roditelja.  U slučaju nemogućnosti postizanja dogovora o načinu izvršavanja roditeljske skrbi između samih roditelja, takvu odluku donijet će sud i to na temelju dokaza koji će biti provedeni tijekom postupka, a koji, primjerice, uključuju saslušanje roditelja, pribavljanje mišljenja centra za socijalnu skrb i posebnog skrbnika i slično. Okolnost što ste trenutno  nezaposleni ne diskvalificira vas kao kompetentnog roditelja već se u obzir uzima niz čimbenika na temelju kojih centar donosi svoje mišljenje i prijedlog o tome što je u konkretnom slučaju u najboljem interesu djeteta. 
 
Svako neprimjereno postupanje supruga u vidu verbalnog ili psihičkog nasilja koje kod vas uzrokuje uznemirenost ili vrijeđa vaše dostojanstvo možete prijaviti centru za socijalnu skrb ili policiji budući da isto sukladno Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji predstavlja obiteljsko nasilje te može biti prekršajno sankcionirano. 
 
Također, obzirom da u svom upitu navodite da očekujete drugo dijete, smatramo bitnim skrenuti vam pozornost i na čl. 50. Obiteljskog zakona kojim je propisano da muž nema pravo podnijeti tužbu radi razvoda braka za vrijeme trudnoće žene te sve dok dijete ne navrši godinu dana života. Dakle, u trenutnim okolnostima sudski postupak radi razvoda braka ovlašteni ste pokrenuti jedino vi osobno ili oboje sporazumno. Ukoliko se odlučite na navedeno, trebate se obratiti centru za socijalnu skrb radi provođenja postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka i pokušaja postizanja dogovora o načinu izvršavanja roditeljske skrbi u vidu sklapanja Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. U slučaju da dogovor ne možete postići, odluku o načinu izvršavanja roditeljske skrbi će donijeti sud. 
 
Srdačan pozdrav!

 

 

 

 

Bivši suprug više ne dozvoljava da dijete živi sa mnom

Bivši suprug više ne dozvoljava da dijete živi sa mnom

Zvjezdana Kuprešak

Zvjezdana Kuprešak

mag.iur.

Dobar Dan! Ja i muž se rastajemo, bio je sud i bio je suglasan da dijete živi kod mene, sada mi prijeti da ne želi vise da dijete živi kod mene i bio je agresivan, a sudska presuda je na početku 7 mjeseca, što učiniti? Napominjem da sam nezaposlena, a on je zaposlen, da li mi može uzet dijete? Unaprijed Hvala.

Prilikom razvoda braka ukoliko bračni drugovi imaju zajedničko maloljetno dijete dužni su pokrenuti postupak obveznog savjetovanja pri nadležnom centru za socijalnu skrb. Prilikom spomenutog postupka roditelji sklapaju plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi u kojem dogovaraju s kojim će roditeljem dijete živjeti, susrete i druženja s drugim roditeljem te uzdržavanje. Ukoliko roditelji ne postignu dogovor oko prethodno navedenih pitanja, sud odlučuje o istom na prijedlog nadležnog centra. Centar svoj prijedlog temelji na provedenim testiranjima, a ne činjenici koji je roditelj zaposlen. U svakom trenutku svaki od roditelja može tražiti izmjenu sudske odluke, a postupak je isti.

Kći se odselila dečku – što trebamo napraviti?

Kći se odselila dečku – što trebamo napraviti?

Zvjezdana Kuprešak

Zvjezdana Kuprešak

mag.iur.

Imam 16,9 g staru kćer koja je u vezi s dečkom od 24g, prije nekoliko dana odselila se kod njega bez naše suglasnosti.Zanima me što mi kao roditelji moramo poduzeti,da li nas se može krivično goniti zbog njihovog zajedničkog života,moramo li prijaviti na socijalnu skrb njen odlazak od kuće i da li postoji kazneno djelo s njegove strane budući da je on punoljetan i stariji od nje 7g.

Dijete se smatra osoba mlađa od 18 godina i roditelji su ti koji određuju mjesto stanovanja djeteta. Budući da se radi o djetetu – djevojci 17 godina njezino se mišljenje uzima u obzir ovisno o dobi i zrelosti. Ukoliko postoje problemi u ponašanju na strani djeteta roditelji se mogu obratiti centru (odjel PUP) i zatražiti savjet o načinu na koji postupati s djetetom. Kaznena prijava se podnosi protiv roditelja ako postoji sumnja na počinjenje kaznenog djela. Ukoliko je djevojka od 17 godina dobrovoljno s mladićem od 24 godine nema elemenata kaznenog djela.

Želim se upisati kao otac, ali majka ne dopušta!

Želim se upisati kao otac, ali majka ne dopušta!

Zvjezdana Kuprešak

Zvjezdana Kuprešak

mag.iur.

Poštovani! Imam 19 godina i trebao bih se upisati kao otac djeteta, mama ima 17 godina i ne želi da se upišem kao otac… Sto da napravim? Naravno dijete je moje dokazano dna analizom.

Osoba koja sebe smatra ocem djeteta može priznati očinstvo pred matičnim uredom, centrom za socijalnu skrb ili sudom. Za upis očinstva potreban je pristanak majke djeteta.

Ukoliko majka ne da pristanak na upis očinstva, otac može svoje očinstvo dokazivati u sudskom postupku.

Da bi mogao pokrenuti sudski postupak potrebno je prethodno u matičnom uredu dati izjavu o priznavanju očinstva, nakon toga matičar poziva majku da se očituje po tom pitanju, ukoliko majka odbije dati pristanak, otac dobije tzv. odbijenicu tada može pokrenuti sudski postupak.